top of page

10HYVÄÄ SYYTÄ ALOITTAA TYÖNOHJAUS: Mikä on työnohjauksen tarkoitus?

Päivitetty: 15. huhtik.
Työnohjauksen hyödyt ovat merkittävät sekä ennaltaehkäisevästi toteutettuna että erityiseen tarpeeseen tilattuna. Alla olevassa kuvassa esitetään esimerkkejä hyödyistä, joita työnohjauksella on mahdollista saavuttaa.
Miksi kannattaa aloittaa työnohjaus?
10 HYVÄÄ SYYTÄ TULLA TYÖNOHJAUKSEEN

KENELLE TYÖNOHJAUS ON TARKOITETTU?


Työnohjaus soveltuu hyvin monenlaiseen työhön. Perinteisesti työnohjausta hyödyntävät asiakas- tai asiantuntijatyötä tekevät. Se soveltuu kuitenkin erinomaisesti kaikille aloille, joilla on kuormitusta, muutoksia tai yhteiskehittämistä. Se soveltuu hyvin myös työnkuviin, josta puuttuu oma tiimi tai samaa työtä tekevä kollega.

Työnohjaus soveltuu sekä johdolle että muille työntekijöille.


Työnohjauksen hyödyt ovat hieman erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä henkilökohtainen yksilötyönohjaus vai työyhteisön työnohjaus. Monet osallistuvat myös työnohjausryhmään, jossa on oman alan kollegoita, mutta ei olla varsinainen työyhteisö.


MILLOIN TYÖNOHJAUKSEEN?


Työnohjaus on monilla aloilla luonnollinen, jatkuva osa työtä. Työnohjausta myös edellytetään monilta asiakastyötä tekeviltä. Oikea hetki tulla työnohjaukseen voi olla esimerkiksi seuraava:


  • Muutostilanteissa. Työnohjauksella voidaan antaa paikka muutokseen liittyville tunteille ja lisätä työntekijöiden muutosjoustavuutta.

  • Työpaikalla on työhyvinvointia haastavia asioita tai asiakkaita. Haastavaan tilanteeseen työnohjaus tarjoaa paikan ja keinot  tunnekuorman purkamiseen. 

  • Työhön kuuluu kehittämistyötä. Yhdessä kehittäminen, erilaisten työnkuvien yhteen saattaminen ja oman työsuhteen peilaaminen mahdollistuu työnohjauksessa.

  • Kun henkilöstön voimavarat vähenevät. Työnohjauksen tarjoaminen jo ennen kuin voimavarat ovat loppu on viisautta. Oikeassa kohdassa työnohjaus voi ennaltaehkäistä sairaslomia ja lisätä koko ryhmän hyvinvointia.

  • Tiimin yhteistyö haastaa.  Työnohjauksella voidaan lisätä yhteistä ymmärrystä tiimiläisten tilanteista ja näkökulmista. Näin on mahdollista rakentaa toimivampaa yhteistyötä ja sopia yhteisistä käytänteistä.

  • Silloin kun kaikki menee hyvin. Hetki jolloin tiimissä työskentely sujuu, on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä osaamista, lujittaa yhteistyötä, käsitellä haasteita ja iloita yhteisistä onnistumisista.Miksi kannattaa aloittaa työnohjaus?
Työnohjauksen hyödytTYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT


Työnohjauksiin panostettava raha maksaa itsensä helposti takaisin. Työnohjauksen tuoma helpotus kuormitukseen vähentää sairaspoissaoloja, lisää työmotivaatiota ja työssä suoriutumista. Säännöllinen työnohjaus mahdollistaa sen, että ongelmat eivät kasaannu, vuorovaikutuksellinen kuormitus vähenee ja jää enemmän voimavaroja itse työlle.


Työelämä luo muutoksia nykyään valtavalla tahdilla. Työnohjauksella voidaan antaa paikka muutokseen liittyville tunteille ja lisätä työntekijöiden muutosjoustavuutta. Työnohjaus tarjoaa hyvän mahdollisuuden työyhteisön osallistamiselle muutosten äärellä. Työntekijöiden osallistaminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät tutkitusti työhyvinvointia. Työnohjausprosessissa myös työyhteisön viestintä- ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät.Työnohjaus luo työyhteisöön muutosjoustavuuttaTYÖNOHJAUS VARMISTAA TYÖN LAADUN JA EETTISYYDEN


Aloja, joissa työskennellään yksin ihmisten kanssa on Suomessa valtavasti. Esimerkiksi terveydenhuollossa, opetusalalla ja sosiaalialalla vastuu työntekijän työn eettisyydestä jää helposti yksittäisen työntekijän vastuulle. Työnohjaus mahdollistaa eettisten kysymysten pohtimisen yhdessä ja usein moniammatillisesti. Työnohjauksessa voidaan reflektoida esimerkiksi asiakkaiden tai oppilaiden kanssa kokeiltavien keinojen tai päätösten eettisyyttä yhdessä. Tämä helpottaa yksittäisen työntekijän painetta ja kuormitusta. Työn eettisten asioiden yhdessä pohtiminen on myös ammatillisesti kehittävää ja lisää näin laatua ihmistyössä.


Työnohjaus auttaa ottamaan positiivista etäisyyttä työhön. Välillä työnimu voi vetää työhön niin syvälle, ettei enää ns. näe metsää puilta. Työnohjaus auttaa näkemään asiat kauempaa, hahmottamaan oman työnsä ja roolinsa osana kokonaisuutta. Etäisyyden ottaminen helpottaa myös palautumista työstä.Työnohjauksella positiivista etäisyyttä työhön

MITÄ TYÖNOHJAAJA TEKEE?


Työnohjaajan rooli on tulla tilanteeseen ulkopuolelta, tarkoin silmin ja korvin. Työnohjaaja auttaa työntekijöitä näkemään työyhteisön, kehitettävät asiat tai ongelmat ilmiötasolla, jolloin niihin on helpompi pureutua. Työnohjaaja fasilitoi keskustelutilanteita, joissa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Tätä kautta työnohjaus mahdollistaa työn kehittämisen ja työyhteisön hyvinvoinnin. Työnohjaaja luo kehykset tasavertaiselle dialogiselle keskustelulle ja kuuntelulle, yhteiskehittämiselle ja yhdessä oivaltamiselle.27 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page