top of page

TYÖNOHJAUS OSANA LAADUKASTA JÄRJESTÖTYÖTÄ

Päivitetty: 12. helmik.


Yhä useammat järjestöt ja rahoittajat ymmärtävät työnohjauksen merkityksen ja sen yhteyden laadukkaalle järjestötyölle. Tässä artikkelissa käymme läpi työnohjauksen merkitystä ja hyötyjä järjestötyölle. Pohdimme myös järjestötyön erityispiirteitä ja minkälainen järjestöjen työnohjaus on hyödyllistä.


Työnohjaus työmuotona sopii hyvin moninaiselle järjestö- ja yhdistyskentälle. Esimerkiksi asiantuntijajärjestöt, sotejärjestöt; asiakas-, vammais- ja potilasjärjestöt hyödyntävät työnohjausta jo laajasti.
Työnohjaus järjestöissä


JÄRJESTÖJEN TYÖNOHJAUS


Työnohjauksen mahdollisuudet järjestötyön laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin varmistajana ovat erityisen hyvät. Laadukas järjestötyö koostuu tavoitteellisesta toiminnasta, jota määrittävät inhimilliset kehykset. Arvot ja eettisyys ovat järjestötyössä usein isossa roolissa. Tämän vuoksi oman työn reflektointi ja kehittäminen sekä työyhteisöjen hyvinvointi ovat järjestötoimijalle usein tärkeitä arvoja. Työnohjauksen antia osataankin yleensä hyödyntää hyvin ja ottaa siitä kaikki irti.


Laadukkaassa toiminnassa järjestön arvot ja työntekijöiden perustehtävät ovat selkeät. Työnohjauksen avulla työn fokus, priorisointi ja rajaaminen tehdään harkiten, järjestön perustehtävään ja työntekijöiden hyvinvointiin peilaten.HYVINVOINTIA JA KUTSUMUSTYÖTÄ


Järjestötyön laajuus ja moninaiset työtehtävät ovat osa järjestötyön viehättävyyttä. Työtehtävien moninaisuudessa piilee kuitenkin myös riskejä. Asiantunteva järjestö-osaaja on myös työn rajaamisen ja priorisoinnin asiantuntija.


Säännöllisellä työnohjauksella huolehditaan, että työhyvinvointi säilyy ja sen eteen muistetaan tehdä tekoja. Nykytyöelämän muutokset ja haasteet voivat kuormittaa ja  palautuminen ei aina tapahdu itsestään. Esimerkiksi hybridityön lisäännyttyä, on opeteltava ihan uusia tapoja palautua.


Työskentely järjestössä tai yhdistyksessä tarkoittaa monille myös työskentelyä omien kiinnostuksen kohteiden parissa. Työ koetaan usein merkityksellisenä, joka lisää työssä viihtymistä. Tämä varjopuolena voi kuitenkin olla liiallinen työn harrastaminen. Tällöin työ koetaan niin tärkeäksi, että vapaa-aikakin vierähtää samojen asioiden parissa. Työn harrastaminen ei kuitenkaan ole välttämättä huono asia. Asia on tärkeä tiedostaa ja huolehtia palautumisesta ja työhyvinvoinnista.Työnohjaus Järjestö


JÄRJESTÖJYRIÄ JA TOIMIVIA TYÖYHTEISÖJÄ


Järjestöjen ja yhdistysten työyhteisöillä on paljon vahvuuksia. Työtä tehdään sydämellä ja inhimilliset arvot ohjaavat parhaimmillaan kohtaamaan työkaverit arvostavalla tavalla. Jotta työyhteisöt säilyvät toimivina ja keskustelu rakentavana, tulee yhteiselle keskustelulle olla aikaa.


Työnohjauksessa hoidetaan ja huolletaan työyhteisöjen keskustelukulttuuria. Työnohjauksessa on mahdollisuus nostaa turvallisessa ympäristössä mietityttäviä asioita keskusteluun ja sopia yhteisistä toimintatavoista.JÄRJESTÖTYÖN ERITYISPIIRTEET


Järjestötyö tarkoittaa usein myös hanketyötä. Työnohjaus toimii hyvänä prosessitukena hanketyön eri vaiheissa, Työnohjauksen rooli on tällöin myös muistuttaa prosessin eri vaiheista ja palauttaa kiireen keskellä työn olennaisimpien tavoitteiden äärelle.


Laadukkaan järjestötyön ytimessä on työskennellä kohti perustehtävää, usein kansalaisten etu mielessä. Työn painopisteet vaihtelevat hankkeiden ja maailmantilanteiden myötä ja työnohjaus antaa ajan ja paikan palata arvojen ja peruskysymysten äärelle.


Vapaaehtoisten työnohjaus on paljon käytetty tuen muoto vapaaehtoistyöntekijöille. Vapaaehtoisen roolin erityisyyttä auttajana tai vertaistukijana voidaan jäsentää työnohjauksessa. Vapaaehtoisten työnohjauksessa voidaan mm. tukea vaikeissa tilanteissa, pohtia vapaaehtoistyön rajoja ja saada vertaistukea. 


5 VINKKIÄ TYÖHYVINVOINTIIN JÄRJESTÖISSÄ


  1. MERKITYKSELLISYYS. Nosta työn merkityksellisyys voimavaraksi huolehtimalla työhyvinvoinnista.

  2. TYÖYHTEISÖ: Hyvä työyhteisö lisää resilienssiä muutosten ja kiireen keskellä.

  3. RAJAAMINEN. Järjestötyön moninaisuus voi olla voimavara, mutta rajaamisen taito on tärkeä työelämän taito.

  4. PALAUTUMINEN. Innostavan työn varjopuolena voi olla palautumisen Unohtuminen. Mitä enemmän tunnet työnimua, sitä enemmän kannattaa muistutella itseä palautumisesta.

  5. TYÖNOHJAUS. Säännöllinen työnohjaus antaa ajan ja paikan puhua sinulle tärkeistä asioista. On sitten kyseessä työhyvinvointi, muuttuva työnkuva, työyhteisön asiat tai työn kehittäminen.
Etätyönohjaus
136 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page