top of page
Lapset puheeksi -koulutus

LAPSET PUHEEKSI® -MENETELMÄKOULUTUS

Koulutan tutkitusti vaikuttavan Lapset puheeksi® -menetelmän koulutuksia Etelä-Suomessa sekä etäyhteyksin ympäri Suomen syksyllä 2024. Tilaa lapset puheeksi-koulutus täältä.

Lapset puheeksi ® -menetelmäkoulutus tarjoaa tutkitusti vaikuttavan työtavan lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen ja toimivan arjen suunnitteluun. Koulutus antaa pätevyyden toteuttaa  Lapset puheeksi® -keskustelumenetelmää asiakas- tai oppilastyössä. Koulutus on tilauskoulutus, sen kesto on 12-18h (2-3pv), riippuen toimintaympäristöstä. MIELI Suomen mielenterveys ry toimii menetelmän kotipesänä tukien menetelmän implementointia ja mm. materiaalien kehittämistä. 

Työnohjaus

Lapset puheeksi® -koulutuksessa opit:

 • Ymmärtämään syvemmin lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja teorioita

 • Suunnittelemaan vaikuttavia tukitoimia lapsen, nuoren ja perheen arkeen

 • Ohjaamaan toimivaa yhteistyötä vanhempien ja muiden arjen verkostojen kanssa

 • Ohjaamaan Lapset puheeksi® -keskusteluja perheiden kanssa voimavarakeskeisesti ja ratkaisukeskeisesti

 • Ohjaamaan vaikuttavaa moniammatillista yhteistyötä Lapset puheeksi ® -neuvonpidon rakenteen mukaan

Lapset puheeksi -koulutuksessa saat:

 • Monipuolisen koulutustoteutuksen joko lähi- tai etäyhteyksin

 • Uuden työkalun perheiden, lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn

 • Henkilökohtaista menetelmäohjausta ja työnohjausta

 • Prosessikoulutuksen, jonka anti siirtyy heti käytäntöön

 • Todistuksen menetelmäpätevyydestä ja työmarkkinoilla arvokkaan menetelmäpätevyyden

 • Innostavan kouluttajan ja mukaan temmatun koulutusryhmän

Työnohjaus
Työnohjaaja I Työnohjaus Suvikas
Anchor 1

Lapset puheeksi -menetelmä eri toimintaympäristöissä

Lapset puheeksi ® -menetelmä on sopeutettu moniin eri toimintaympäristöihin ja monen eri-ikäisten lasten ja nuorten perheille.

Kouluihin ja varhaiskasvatukseen Lapset puheeksi® -menetelmä tarjoaa vahvuuslähtöisen työtavan vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimivan koulu- ja kotiarjen suunnitteluun. Vahvuusperustainen arjen tukeminen koulussa, päiväkodissa, kotona ja muissa arjen ympäristöissä ennaltaehkäisee ongelmia ja tarjoaa työkalun ratkaisujen suunnitteluun jo olemassa olevien ongelmien tukemiseen. Lapset puheeksi® -menetelmä on käytössä oppilashuollossa, erityisopetuksessa, luokanopettajilla, aineenopettajilla ja luokanvalvojilla.

Perheiden palveluissa Lapset puheeksi ® -menetelmä toimii hyvin yhteistyön aloittamiseen, perheen tuen tarpeen kartoitukseen, perheen arjen tukemiseen ja monialaiseen verkostotyöhön. Menetelmän käytännönläheinen, vanhemman toimijuutta lisäävä työote sopii hyvin esimerkiksi perhetyöhön.

Lasten ja nuorten palveluissa Lapset puheeksi ® -menetelmä toimii rakentaen lapsen ja nuoren perheestä ja muusta lähiverkostosta lapselle tai nuorelle arjen tukiverkoston, jossa jokaisella on oma rooli lapsen tai nuoren hyvinvoinnin tukemisessa.

Aikuisten palveluissa Lapset puheeksi ® -menetelmä toimii ennaltaehkäisevästi huolehtien myös palvelussa olevan vanhemman perheen ja lasten hyvinvoinnista. Tavoitteena on ylisukupolvisten ongelmien ennaltaehkäisy

Maahanmuuttopalveluissa ja vastaanottokeskuksissa Lapset puheeksi ® -menetelmää käytetään sekä perheiden että alaikäisten nuorten  kanssa, jotka ovat tulleet Suomeen ilman perhettä.

Työnohjaaja Koulut ja varhaiskasvatus
bottom of page