Työnohjaus

TYÖNOHJAUS SUVIKAS tarjoaa VOIMAVARAKESKEISTÄ TYÖNOHJAUSTA sekä MUKANA-VALMENNUSTA Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Myös etätyönohjausta tarjolla!

TYÖNOHJAUKSESSA etsitään koulutetun työnohjaajan avulla näkökulmia, kehityskohteita ja mielekästä työelämää.

Työnohjaus voi olla esimerkiksi työyhteisöön, omaan työrooliin tai asiakkaisiin liittyvien kysymysten tutkimista ja jäsentelyä. Työnohjauksen tavoitteet lähtevät asiakkaalta ja työnohjaajalla on vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksen kesto ja tiheys on yhdessä päätettävissä. Yleensä yksilöohjauksen kesto on 60 min ja ryhmäohjauksen kesto 90 min. Työnohjaus tapahtuu n. kahden-neljän viikon välein ja kertojen määrä vaihtelee työnohjauksen tavoitteiden mukaan.

Button

Voimavarakeskeinen ja dialoginen

TYÖNOHJAUS SUVIKAS tarjoaa voimavarakeskeistä, dialogista työnohjausta. Se perustuu huolelliseen tilanteen tarkasteluun ja ohjaustarpeiden ymmärtämiseen.

 

Dialoginen työnohjaaja ohjaa keskustelua ja auttaa asiakasta löytämään ja säilyttämään osaamisensa ja voimavaransa. Huolellisella itsensä ja muiden kuuntelulla voidaan kartoittaa vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Voimavarakeskeinen työnohjaus tukee työssä jaksamista ja palautumista kuormittavasta työstä.

Dialogisessa työnohjauksessa oppiminen ja oivaltaminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa, omiin tarpeisiin ja kokemuksiin peilaten. Työnohjaaja luo tilaa ja rakenteita syventyä tärkeiden asioiden äärelle.

Button

Hyvä työnohjaaja?

Makuja on monia, mutta itse ajattelen että hyvä työnohjaaja osaa luoda tilan tasavertaiselle keskustelulle. Hyvä työnohjaaja pitää huolta, että kaikkia kuullaan ja keskustelussa syntyy uusia näkökulmia. Ajattelen myös, että hyvä työnohjaaja luo tilaa, ei vie sitä.

Yksilötyönohjauksissa hyvä työnohjaaja  toimii peilinä ja henkilökohtaisena tukijana. Esimerkiksi esimies-tai asiakastyössä työskenteleville hyvä työnohjaaja toimii kuin kuorman jakajana ja antaa mahdollisuuden jakaa asioita, joita ei muualla voi jakaa.

 

Hyvä työnohjaaja myös kyseenalaistaa ja nostaa esiin pinnan alla olevia tärkeitä asioita. Työnohjaus on herkkää kohtaamista ja ajattelen että paljas, aito työnohjaaja on hyvä työnohjaaja. Tätä kohti olen toivottavasti oppimassa, asiakas asiakkaalta.

Button

Mukana-valmennus

Työnohjaus Suvikas tarjoaa Mukana-valmennusta yksilöille, yrityksille ja muille toimijoille. Mukana-valmennus on ihmisläheinen ratkaisu työturvallisuuslain mukaiseen työhyvinvointiin! Työhyvinvointi lisää tutkitusti työn tuottavuutta, työntekijän motivoituneisuutta ja työssä jaksamista.


MUKANA-valmennuksen lähtökohta on tarjota yksilöllinen työnohjaus-paketti ja kulkea mukana työelämän muutoksissa. Mukana-valmennuksessa asiakkaille tarjotaan  arviointiin ja vahvuuksiin paneutuva prosessi. Työskentelyssä opitaan ymmärtämään työskentelyyn vaikuttavia psykologisia esteitä ja saadaan työntekijän potentiaali näkyväksi. Jatkuva arviointi ja prosessin seuranta mahdollistavat asiakkaiden tyytyväisyyden. Mukana-valmennus ei ole vain koulutusta. Tämän vaara olisi jäädä irralliseksi työarjesta ja näin myös työhyvinvoinnista. Ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri sinulle tai työyhteisöllesi sopiva MUKANA-VALMENNUS.

Button
Työnohjaus Helsinki

Yksilötyönohjaus ja esihenkilöiden
työnohjaus

Yksilötyönohjaus tai henkilökohtainen työnohjaus keskittyy  erityisesti yksilön työelämän haasteisiin  ja mahdollisuuksiin. Yksilötyönohjaus mahdollistaa oman työn  tarkastelun ja kehittämisen, olet sitten esihenkilö tai muu työntekijä. Sen kautta on mahdollisuus jäsentää itseään ja työtään uudelleen suhteessa omiin odotuksiin, toiveisiin tai työssä jaksamiseen.
Yksilötyönohjauksessa voit tuetusti opetella säätelemään oman työn kuormittavuutta. Työnohjaus voi olla myös työssäoppimisen väline.


Esihenkilöiden tai muun johdon  työnohjaus mahdollistaa alaissuhteiden sekä johtamiseen liittyvien asioiden tarkastelun luottamuksellisessa ympäristössä.  
 Työnohjaus antaa mahdollisuuden työstää esihenkilötyön tuomaa vastuuta ja haasteita.
Kehittämistyö, muutokset tai  työkentän jäsentely voivat myös olla esimiesten työnohjauksen keskiössä. Esihenkilön jaksaminen ja oman työn jäsentely ja priorisointi tuo voimaa koko työyhteisölle.

 

Therapy Session

Ryhmä- ja

työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjaus antaa paikan työyhteisölle keskustella tai sopia asioista ohjatussa, turvallisessa  ilmapiirissä. Työnohjaus tarjoaa paikan ja rakenteet työyhteisön roolinjakoon, muutoksiin tai ongelmakohtiin
vaikuttamiseen. Työnohjaus voi lisätä myös yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja ratkaisuista ja toimii näin tukien työyhteisön kehittämistä. Yhteisessä keskusteluprosessissa kaikkia osallisia kuullaan  ja ohjattu keskustelu suuntaa yhteisöä haluttuun suuntaan. 
Ryhmätyönohjaus voi olla väline käsitellä esimerkiksi haastavia  asiakassuhteita sekä jakaa kokemuksia ja osaamista ryhmässä. Ryhmätyönohjauksen osallistujien ei tarvitse välttämätä olla varsinainen tiivis työyhteisö.  Säännöllinen ryhmätyönohjaus ylläpitää työhyvinvointia ja kehittää ammatillista osaamista.  Työnohjaus voi olla myös ryhmätyönohjauksen ja työyhteisöntyönohjauksen yhdistelmä.

women discussion group

Työpajatyönohjaus/ fasilitointi

 Työpaja-työnohjaus tulee lähelle fasilitointia ja voi olla lyhytkestoisempaa kuin työnohjaus yleensä. Työpajat voivat olla muutaman tunnin tai päivän kestoisia keskustelutyöpajoja ja aiheet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Työpajojen aiheet voivat liittyä esimerkiksi muutosprosesseihin, työhyvinvointiin tai henkilöstön kouluttamiseen. Työpajassa välineenä on mm. työnohjauksellinen keskustelu, joka mahdollistaa kaikkien kuulluksi tulon ja aiheen nivoutumisen työpaikan arkeen.

Työpajoja voi tulla vetämään myös monta työnohjaajaa, jolloin isommankin porukan osallistaminen onnistuu!

 

Työnohjaus on suunnattu YKSILÖILLE, RYHMILLE JA TYÖYHTEISÖILLE, alasta riippumatta.​ CV:stäni löytyy esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työnohjaus, opettajien työnohjaus, perhetyön työnohjaus, järjestöjen työnohjaus, etätyönohjaus ja vapaaehtoisten työnohjaus.

Vastaanottoni on Helsingissä, Herttoniemessä. Ohjaan myös etänä ja työpaikoilla pääkaupunkiseudulla.

Työnohjaus Helsinki, Työnohjaus Espoo, Työnohjaus Vantaa.

  • Facebook