top of page
profiilikuva1%20(3)_edited.jpg

Olen Jenni Suvikas, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STORY), kasvatustieteiden maisteri ja erityisopettaja. Työnohjausten lisäksi työskentelen Suomen Mielenterveysseuran (MIELI RY) perhetoimintojen asiantuntijana. Olen myös Lapset puheeksi -menetelmän kouluttaja. Työnohjaajana toivon luovani luottamuksellisen, luontevan tilan keskustelulle ja ajattelen että rankka työ vaatii työnohjaukselta vastapainoksi:

                        

                     

                              

 

 


"kepeyttä ja muiden tukea!"

"haastamista ja toimintatapojen tarkastelua!"

Haastaminen ja oppiminen ovat osa työnohjausta. Hyväksyvässä ilmapiirissä kestämme myös paremmin haastamista tai toimintatapojemme kyseenalaistamista. Haastaminen taas on usein avain kehittymiseen, joka on yhteyksissä työn mielekkääksi kokemiseen.​

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana haluan herätellä asiakasta tunnistamaan omat kykynsä ja näkemään töihin liittyvät haasteet tai tavoitteet uudessa valossa. Luotan asiakkaan olemassa olevien voimavarojen löytymiseen sekä kuuntelun ja keskustelun voimaan. Dialogisuus on työni keskiössä.

Arviointi on mielestäni osa työnohjausta. Pidän tärkeänä, että ohjauksissani puhutaan juuri niistä asioista joista ohjattava kokee olevan hyötyä. Siksi käymme ohjauksissa jatkuvasti keskustelua keskustelumme suunnasta ja hyödyllisyydestä. Näin ohjattava pystyy itse vaikuttamaan ohjauksen sisältöihin ja hyödyllisyyteen juuri hänelle.

Kokemusta minulta löytyy mm. sosiaalialalta, hoitotyöstä, vapaaehtoisten työnohjauksesta, järjestötyöstä, varhaiskasvatuksesta, koulumaailmasta sekä musiikin alalta. Työnohjaajan ei kuitenkaan tarvitse olla ohjaamansa alan asiantuntija. Joskus vieraamman alan työnohjaaja voi osata esittää juuri ne oikeat kysymykset. 

Työnohjaajan valintaan on hyvä käyttää aikaa.  Voimmekin järjestää tutustumistapaamisen, jonka jälkeen jäät miettimään tuntuisiko yhteistyömme sinulle tai teille sopivalta.

bottom of page