top of page
profiilikuva1 (3)_edited.jpg

Olen Jenni Suvikas, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STORY), kasvatustieteiden maisteri, kouluttaja ja erityisopettaja. Olen työskennellyt mielenterveysjärjestöissä ja työnohjannut paljon järjestökentällä.  Olen Lapset puheeksi -menetelmän kouluttaja ja mielenterveyden edistäminen on lähellä sydäntäni.

 

Työnohjaajana koen tärkeäksi luoda luottamuksellinen, luonteva tila keskustelulle. Ajattelen, että työssä hyvinvointi ja kehittyminen vaatii työnohjaukselta:


“Sopivassa suhteessa kepeyttä ja syvällisyyttä,
tavoitteellisuutta ja rauhaa
sekä haastamista ja tukea"

Haastaminen ja oppiminen ovat osa työnohjausta. Hyväksyvän ilmapiirin luominen on minulle työnohjaajana tärkeää.  Haastaminen taas on usein avain kehittymiseen, joka on yhteyksissä työn mielekkääksi kokemiseen.​

Voimavarakeskeisenä ja dialogisena työnohjaajana haluan herätellä asiakasta tunnistamaan omat kykynsä ja näkemään töihin liittyvät haasteet tai tavoitteet uudessa valossa. Luotan asiakkaan olemassa olevien voimavarojen löytymiseen sekä kuuntelun ja keskustelun voimaan. 

Arviointi on osa työnohjausta. Pidän tärkeänä, että ohjauksissani puhutaan juuri niistä asioista joista ohjattava kokee olevan hyötyä. Siksi käymme ohjauksissa jatkuvasti keskustelua keskustelumme suunnasta ja hyödyllisyydestä. Näin ohjattava pystyy itse vaikuttamaan ohjauksen sisältöihin ja hyödyllisyyteen juuri hänelle.

Monipuoliset työskentelytavat tuovat työnohjaukseen struktuuria, vaihtelevuutta ja uusia ulottuvuuksia. Asiakkaan niin toivoessa, voimme hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, kuten kirjoittamista, kuvatyöskentelyä, mindfulness-harjoituksia tai  musiikkia. Työskentelytavat lähtevät kuitenkin aina asiakkaan toiveista ja monet valitsevat keskustelun itselle ominaisimmaksi tavaksi.

Kokemusta minulta löytyy mm. mielenterveysjärjestöistä, sosiaalialalta, hoitotyöstä, vapaaehtoisten työnohjauksesta, järjestötyöstä, varhaiskasvatuksesta, koulumaailmasta sekä musiikin alalta. Työnohjaajan ei kuitenkaan tarvitse olla ohjaamansa alan asiantuntija. Joskus vieraamman alan työnohjaaja voi osata esittää juuri ne oikeat kysymykset. 

Työnohjaajan valintaan on hyvä käyttää aikaa.  Voimme mielellään järjestää tutustumistapaamisen, jonka jälkeen jäät miettimään tuntuisiko yhteistyömme sinulle tai teille sopivalta.

" Tarvittavat viisaudet löytyvät omasta mielestä, kun olosuhteet ovat kohdallaan. Luotan kuuntelun ja keskustelun voimaan "

bottom of page