top of page

5 VINKKIÄ ASIANTUNTIJATYÖHÖN

Päivitetty: 12. huhtik.

ASIANTUNTIJATYÖ JA TYÖNOHJAUS


Asiantuntijatyö työnohjaus

Asiantuntijatehtävissä toimivilta vaaditaan nykyään hyvin monenlaisia taitoja. Asiantuntijat hahmottavat usein hyvinkin isoja rakenteita ja kokonaisuuksia ja samaan aikaan omaavat syvää oman alan osaamista. Tekninen osaaminen yhdistyy tietoon ja taitoon oppia jatkuvasti uutta.


Halu tutkia ja tietää lisää voi hyvissä olosuhteissa olla suurinta polttoainetta asiantuntijan työmotivaatiolle. Kehittämismentaliteetti onkin usein asiantuntijan erityistaito. Tämä taito voi kuitenkin kärsiä liian kuormituksen alaisena.ASIANTUNTIJATYÖN HAASTEET


Tietotyön kuormitus yhdistettynä ulkopuolisiin paineisiin voi kuormittaa asiantuntijatyössä. Työtehtävien priorisoiminen ja tekemättömien töiden järjestely ja sietäminen vaativat erityistä huomiota. Tietotyön lisäksi työpaikoilla on omat sosiaaliset tekijät, työnjako ja erilaiset työntekotavat, jotka voivat kuormittaa ja viedä isonkin osan työajasta. 

VIISI VINKKIÄ TYÖHYVINVOINTIIN ASIANTUNTIJATYÖSSÄ


  • KUUKAUSITARKASTUS: Missä mennään, miltä työ tuntuu tällä hetkellä? Minkälainen vaihe minulla on työmotivaation tai kuormittumisen kanssa?

  • JOTAIN UUTTA: Milloin viimeksi osallistuit innostavaan koulutukseen tai juttelit innoittavan kollegan kanssa. Olisiko aika perehtyä välillä johonkin ihan uuteen?

  • OMANLAINEN PALAUTUMINEN: Miten sinä palaudut tietotyöstä? Vaatiiko kehosi vastapainoksi liikettä, luovuutta, vastakohtia vai lepoa?

  • OMPELUSEURA: Etsi oma ompeluseura. Missä sinä pääset puhumaan ja jakamaan ajatuksiasi työstä? Työn haasteet ja solmukohdat löystyvät usein puhumalla ja kuuntelemalla.

  • TYÖNOHJAUS: Työnohjaus tarjoaa paikan työhyvinvoinnin ylläpitoon, työn reflektointiin ja itsensä kehittämiseen. Muiden perspektiivi ja vertaistuki avartavat näkökulmia, joka pitää mielen ja motivaation liikkeessä.
ASIANTUNTIJATYÖ JA TYÖNOHJAUS


Asiantuntijatyö työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa asiantuntijatyön ammattilaiselle paikan ja ajan pysähtyä työn äärelle. Yksilötyönohjauksessa työnohjaajan kanssa ja ryhmätyönohjauksessa myös kollegoiden kanssa voidaan laajentaa näkökulmia ja saada vertaistukea.


Työnohjaus kirkastaa oman työn tavoitteita, jäsentää työnkuvaa ja siihen kuuluvia eri työtehtäviä. Työnohjaus on myös hyvä paikka tarkastella työn kuormittavuutta ja sen tekijöitä.


Työnohjaus toimii usein myös eteenpäin vievänä motivaationa ja voimana. Meillä on usein motivaation ja innostumisen ainekset itsellämme kunhan pääsemme niihin käsiksi. Tässä keskustelu ja muiden tuki tulevat avuksi.


Keskittyminen ja paneutuminen syvälle omiin työtehtäviin ja alaan on tärkeää, mutta mielemme ja ajattelumme voivat sen seurauksena kaventua. Mielemme toimii kuormittuessaan usein niin, että näkökulmat ja ajattelu kaventuvat. Ongelmat voivat tuntua isommilta ja avartavat näkökulmat jäädä piiloon. Sosiaalisessa kanssakäymisessä, keskusteluissa tai pienessä haastamisessa ajatuksiamme ravistellaan ja ne pääsevät taas poukkoilemaan hieman vapaammin.
Asiantuntijoiden ajatuksia työnohjauksesta alla:

”Työnohjauksessa eri työpalasten näkyväksi tekeminen ja niiden priorisoiminen tekee näkyväksi sen mitä kaikkea saan aikaiseksi!” -Jenna, asiantuntija isossa tutkimusalan organisaatiossa ”Askarruttavat asiat selviävät omassa päässä, kun niistä puhuu” -Minna, erityisasiantuntija isossa terveysalan järjestössä. ”Työnohjaus auttaa säilyttämään työnkuvani punaisen langan ulkopuolelta tulevien pyyntöjen ja ärsykkeiden keskellä” -Johannes, sosiaalialan yksikköjohtaja “Teen työtäni hankkeissa, joten työni jatko on turvattu aina vain vuodeksi/pariksi kerrallaan. Tämän sietämistä ja hyväksymistä olen oppinut tekemään työnohjauksessa. Nyt näen hanketyön myös voimavarana ja se antaa itselleni keveyden tunnetta. “ -Hanna, hankepäällikkö. “Työni pirstaleisuus vie aivoni laukalle, työnohjauksessa olemme tehneet mindfullness/ kirjoitusharjoituksia, joiden jälkeen on ollut helpompi rauhassa pohtia työtä. -Tiina, sosiaalialan järjestö.

367 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page