top of page

VAHVUUSPERUSTAINEN YKSITYISOPETUS JA ERITYISOPETUS

Vahvuusperustaisessa yksityisopetuksessa tai erityisopetuksessa on tärkeää opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä vahvuuksien kautta oppiminen. Jokaisella oppitunnilla on tavoitteena saada onnistumisen kokemuksia. Tämä saavutetaan niin, että oppitunnin tavoitteet ovat juuri kyseisen lapsen taidoille ja vireystasolle sopivia. Ne tarjoavat sopivasti uutta ja haastetta, toiminnallisuutta ja vaihtelevuutta. Tunne siitä, että osaa, onnistuu ja saavuttaa omat tavoitteensa on parasta polttoainetta oppimiselle. Säännöllisillä, vahvuusperustaisilla oppitunneilla voi olla suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin ja uskoon itsestä oppijana. Oma opettaja, säännöllisesti tavattu aikuinen, joka tuo lapsen vahvuuksia esiin, on sellainen jonka toivoisi jokaiselle lapselle. 

Anchor 1

YKSITYISOPETUS

Yksityisopetuksella tuetaan lapsen tai nuoren koulunkäyntiä ja läksyjen tekoa yksilöllisesti. Yksityisopetusta voidaan antaa kaikkiin koulun oppiaineisiin ja esimerkiksi suomen kieleen. Haluttaessa ja mahdollisuuksien mukaan voidaan olla yhteyksissä myös lapsen opettajaan koulussa. Yksityisopetus alkaa aina huoltajien ja lapsen tapaamisella. Yksityisopetusta voidaan antaa myös ryhmässä, jos esimerkiksi kaveriporukka tai sisarukset kaipaavat samansuuntaista apua.

ERITYISOPETUS

Erityisopetuksessa paneudutaan oppilaan yksilöllisiin opetus- ja kuntoutustarpeisiin sekä kartoitetaan sopivia opetusmenetelmiä tai apuvälineitä. Myös erityisopetuksessa voidaan opiskella kouluaineita, tavoitteena tällöin on opiskella myös yksilöllisiä erityisopetuksellisia tavoitteita, kuten opiskelutaitoja, tarkkaavaisuutta, toiminnanohjauksen taitoja tai vahvistaa kommunikaatiomenetelmien käyttöä.

Erityisopetusta annetaan myös artikulaatiohäiriöihin, R ja S-äänteiden kuntouttamiseen. Vaativimmissa artikulaatiohäiriöissä suosittelen puheterapiaa.

Anchor 2

VANHEMPIEN TUKI

Vanhempien tuki on keskusteluapua tai yhdessä tekemistä perheen arkeen, koulunkäyntiin tai erityistarpeisiin liittyen. Vanhempien tukikeskusteluissa voidaan pohtia arjen kuormitusta ja lasten kanssa toimimista rauhassa, luottamuksellisessa ympäristössä.  Tavoite voi keskustelun lisäksi olla esimerkiksi arjen helpottamisessa ja tukikeinojen suunnittelussa kotiin tai vanhemmuuden tunnekuorman purkamisessa. Tukikeinot voivat olla  päivittäisten toimien tai ongelmakohtien helpottamista tai esimerkiksi teidän perheelle sopivien palkitsemisjärjestelmien kehittelemistä. Ideana on että istutaan yhdessä alas ja pohditaan teidän perheen arkea helpottavia käytänteitä. Jos mietityttää, saisitko sinua mietittyttävään asiaan apua meiltä, soita tai laita viestiä niin mietitään yhdessä!

Anchor 3
Anchor 4

OPETTAJA JENNI SUVIKAS

Olen Jenni Suvikas, luokanopettaja ja erityisopettaja Herttoniemestä. Lisäksi olen voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Olen työskennellyt peruskoulussa yli 10 vuotta ja saanut laajan kuvan nykykoulun odotuksista ja sen painotuksista. Opetan kaikkia kouluaineita sekä erityisopetusta yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin. Tervetuloa vastaanotolleni Herttoniemeen, Itä-Helsinkiin. Teen myös kotikäyntejä.

Olen ollut mukana kirjoittamassa kirjaa motorisista oppimisvaikeuksista ja niiden kuntoutuksesta.

Kirjoittamani kirjan saat tilattua täältä.

https://www.booky.fi/kirjailija/Jenni+Suvikas

https://www.adlibris.com/fi/kirja/kummi-7-9789513942755

Yksityisopetus Helsinki

MITÄ OPPILAANI JA VANHEMMAT SANOVAT?

Kuvat Wix-kuvitus

OPPILAS 8v

Jenni on rauhallinen ja sanoo aina hyvä. Jenni on ihana ja naurava. Jenni kysyy mitä kuuluu? 

VANHEMMAT

Oli kiva kun ei ollut kiire ja sai rauhassa puhua huolistaan. Kerrankin kuunneltiin ja otettiin tosissaan. Päivästruktuuri ja tarrapalkitsemiset tuli erityisopettajan tuella otettua kunnolla käyttöön.

OPPILAS 13v

Jenni on kiva ja auttaa. Jenni kysyy aina mitä kuuluu. Jenni on rauhallinen ja opettaa hyvin. 

bottom of page