top of page

Työnohjauksesta

VOIMAA

 • Kiertävätkö työasiat mielessäsi kehää?

 • Onko työnkuvasi pirstaloitunut? 

 • Haluaisitko jäsennellä ja vähentää työsi haasteita?

 • Oletko esimies ja haluaisit ohjata työntekijöiden voimavarat parhaaseen käyttöön?

 • Tule työnohjaukseen!

 SUHDE          TYÖHÖN

TYÖYHTEISÖ 

ASIAKASTYÖ

         TYÖN ORGANISOINTI

 

 Miksi työnohjaukseen?

Työnohjaus Suvikas tarjoaa dialogista, ohjattuun keskusteluun perustuvaa työnohjausta.

Työnohjausta annetaan yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille, alasta riippumatta.

Työnohjauksen tavoitteet määräytyvät aina asiakkaiden lähtökohdista. Voimme yhdessä

määrittää ohjauksen tavoitteita, kestoa ja  työskentelytapoja. Työnohjauksessa voit työstää

esimerkiksi seuraavia osa-alueita. 

 • Työnohjauksessa voit vähentää stressaavien tekijöiden  painoarvoa ja asemoida itseäsi uudelleen

 • Dialogisella keskustelulla voit löytää uusia näkökulmia tai  tavoitteita sekä tilaa ajatuksillesi ja luovuudelle

 • Työnohjauksen avulla voit säilyttää tai löytää voimavarasi

 • Työnohjaus antaa paikan työyhteisölle keskustella tai sopia asioista ohjatussa, turvallisessa ilmapiirissä

 • Työyhteisön roolinjakoon, muutoksiin tai ongelmakohtiin voidaan työnohjauksessa löytää lisää ymmärrystä ja ratkaisuja

 • Yhteisessä keskusteluprosessissa kaikkia osallisia kuullaan ja ohjattu keskustelu suuntaa yhteisöä haluttuun suuntaan

 • Työnohjaus helpottaa asiakastyön kuormitusta

 • Jos kuormitut työroolissasi, voi työnohjaus tarjota paikan päästä "pöydän" toiselle puolelle

 • Työnohjauksessa voit käsitellä asiakkaisiisi liittyviä ajatuksia ja kokemuksia     luottamuksellisesti​

 • Työnohjauksessa voit jäsennellä työtehtäviäsi​​, harjoitella itsesi tai muiden johtamista

 • Voit eritellä työhön liittyviä haasteita​, suunnitella tavoitteitasi tai määrittää ajankäyttöäsi

 • Dialogisella työnohjauksella voidaan laajentaa näkökulmia ja laajentaa työprosessin ymmärrystä ja vaihtoehtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen Jenni Suvikas, kasvatustieteiden maisteri (KM), laaja-alainen erityisopettaja

 ja erityisluokanopettaja. Nyt pätevöidyn dialogiseksi työnohjaajaksi. Työskennellessäni

kasvatusalalla ja oppilashuollossa olen ymmärtänyt työnohjauksen hyödyllisyyden ja toivoisinkin

sen olevan kaikkien oikeus.

 

Luotan asiakkaan olemassa olevien voimavarojen löytymiseen sekä kuuntelun ja

keskustelun voimaan. Dialogisena, voimavarakeskeisenä työnohjaajana, haluan 

herätellä asiakasta tunnistamaan omat kykynsä sekä näkemään töihin liittyvät

haasteet tai tavoitteet uudessa valossa. 

Työnohjaajana pyrin siihen, että asiakkaani kykenevät itse vaikuttamaan työn rooliin ja 

mahdollisuuksiin elämässä.

Pidän tärkeänä että ohjauksissani puhutaan juuri niistä asioista joista ohjattava

kokee olevan hyötyä. Siksi arvioimme säännöllisesti keskustelumme suuntaa ja

hyödyllisyyttä. Näin ohjattava pystyy itse vaikuttamaan ohjauksen

hyödyllisyyteen juuri hänelle.

Ota yhteyttä niin kerron lisää!

bottom of page